Technická správa nemovitostí

Firma BEZET CZ s.r.o. za dobu své existence z hlediska státní správy:

 • nemá a neměla daňové nedoplatky ani není vedeno jakékoliv řízení v tomto směru
 • na sociálním a zdravotním pojištění nemá nedoplatky ani nesplněné povinnosti z hlediska evidence a vykazování
 • firma není a nikdy nebyla účastníkem trestního nebo přestupkového řízení

 

Z hlediska obchodních vztahů k partnerům:

 • firma nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti, nikdy nebyla v seznamu dlužníků
 • žádné půjčky od finančních institucí, jediný úvěr ve výši 1 mil. Kč od ČSOB v roce 1998 byl v dohodnutých lhůtách splacen
 • občasná potřeba finančních prostředků je řešena překlenovací bezúročnou půjčkou od fyzických osob - společníků firmy
 • proti firmě nikdy nebylo vedeno řízení z titulu kvality odvedených prací, eventuální závady a nedodělky byly vždy odstraněny v dohodnutých termínech

 

Využití našich služeb

Je vaším obchodním rozhodnutím, kterým vám pomůžeme snížit vaše náklady a soustředit se na hlavní činnosti vaší firmy.

Nabízíme:

 • Ochranu a zhodnocení vašeho majetku
 • Jasné náklady a průhlednost rozpočtu
 • Naprosté dodržení norem a nařízení týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany a ochrany životního prostředí
 • Plynulost obchodních činností
 • Dlouhodobou spolupráci
 • Celkové usnadnění fungování společnosti