Reference

Obsluha tepelného zdroje

Provádění periodických kontrol, revizí, oprav a rekonstrukcí